Bekijk onze digitale agenda

Wij nemen deel aan de volgende overleggen en activiteiten:
• Breiclubje Hammerhoes iedere maandagmiddag door Petra.
• Samen koken samen eten iedere laatste dinsdag van de maand door Grietje en Lies.
• Iedere dinsdag buurtlunch in de hoeskamer Agnes.
• Overleg Veiligheid Leefbaarheid Brunssum, VLB, 1x per week door Lies of Marianne.
• Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning, SMO-raad door John
• Burendag door het hele team
• NL-doet door het hele team

Downloadbare documenten

Jaarverslag wijkteam oost
Notulen vergadering 17-10-2017