Persbericht

Brunssum, 2 april 2019

___________________________________________________________________________

Quick scan lokale democratie Brunssum

De Gemeente Brunssum wil in gesprek gaan met burgers over democratie in Brunssum. Wat vinden burgers van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Hebben zij het gevoel dat ze voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

Om deze vragen te beantwoorden zet de gemeente vanaf 2 april de Quick Scan Lokale Democratie in. Deze staat klaar op de website: https://www.quickscanlokaledemocratie.nl/form/quick-scan-lokale-democratie-bru

De vragen worden (anoniem) ingevuld door inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Zo krijgen we een zo uitgebreid mogelijk beeld van hoe iedereen over de lokale democratie denkt, en van de verschillen. Zo kunnen we later in gesprek gaan over hoe de samenwerking nog beter kan. Burgers die geïnteresseerd zijn in een dergelijk gesprek kunnen dit in de vragenlijst aangeven, er wordt dan op een later moment contact met hen opgenomen.

Invullen van de Quick scan kan t/m 14 april 2019.

___________________________________________________________________________

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: neem voor vragen over de Quick Scan contact op met de Griffie van de gemeente Brunssum via 045 – 5278429.